سرمایه گذاری منابع،مدیریت ریسک و کسب بازده مورد انتظار،امری است کاملا تخصصی.شاید در ظاهر خرید سهام با توجه به پیشنهادات سایرین ،کار ساده ای به نظر بیاید.حتی شاید بازدهی سریع و خیلی خوبیهم در پاره ای مواقع حاصل شود.....
1 ریال
پیشنهاد دکتر مانی این است که تا مشخص شدن شرایط سیاسی کشور و تصمیم قطعی برای انتقال منابع به صندوق سهام منابعتان را در این صنتدوق قرار داده و پیگیر مطالب ما باشید.به سادگی در صورت نهایی شدن تصمیم تان می توانید منابعتان را از این صندوق خارج و به صندوق سهام منتقل نمایید.....
1 ریال
اطلاعات انجمن در دسترس نیست اطلاعات انجمن در دسترس نیست